AANDACHTSPUNTEN VVD REUSEL-DE MIERDEN
Reusel-De Mierden, 5 september 2019

Nu de mogelijke fusie van (enkele) Kempengemeenten is afgeketst zijn we allen druk in de weer met het werken aan een Strategische Samenwerkingsagenda, onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders. We hopen deze samenwerkingsagenda eind dit jaar te hebben afgerond.

Lokaal in Reusel-De Mierden focussen we ons dit en volgende jaren op verkeersveiligheid, het sluitend maken van de begroting en tenslotte werken aan het centrumplan en de vernieuwde Kei.

Verkeersveiligheid
Op gebied van verkeersveiligheid hebben we het dan over het weren van zwaar verkeer uit de (kleine) kernen, het aanleggen van fietspaden en voetgangers oversteekplaatsen op drukke doorgaande wegen.

Centrumplan
Het Centrumplan behelst het afwaarderen van de Wilhelminalaan (en het daarmee vergroten van de markt), zodat er geen zwaar verkeer meer overheen gaat, maar wel gewoon nog personenauto’s, fietsen, e.d.

Verder komt er een nieuwe supermarkt aan de zuidzijde van de markt en wordt de supermarkt aan de noordzijde van de markt andersoortige detailhandel. Ter voorbereiding daarop werken we aan de omleidingsroutes voor het zware verkeer.

Vernieuwing van de Kei
De gesprekken over de vernieuwing van de Kei verlopen voorspoedig en de verwachting is dat nog dit jaar de beslissing valt wat er mee gebeurt.
VOOR 2020-2022

VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-20627722
Stuur ons een mail