TOINE HENDRIKX GERIDDERD
Reusel-De Mierden, 9 november 2018

"Het heeft Zijne Majesteit behaagd" is steevast de openingszin. Deze zin mocht Toine afgelopen dinsdag horen toen burgemeester Jetty Eugster bij hem op bezoek kwam. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
En wij, VVD Reusel-De Mierden, zijn daar trots op!


Toine stopt als raadslid. Iets wat hij met veel verve en bevlogenheid, met wat tussenpozen, heeft gedaan in de afgelo-pen 37 jaar. Hij heeft mee aan de wieg gestaan van de oprichting van onze fractie en heeft de VVD gemaakt tot wat zij nu is. Een stabiele factor in de Reuselse gemeente en de raad.
Toine, sinds 2010 fractievoorzitter van de VVD, werd in maart gekozen en was aan-
vankelijk ook onze kandidaat wethouder, toen wij een coalitie sloten met Samenwer-
king. Maar een nare val gooide roet in het eten en het herstel bleek langer te duren. We schoven daarop Frank Rombouts als wethouder naar voren.

We willen Toine bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de VVD en hem een voor-
spoedig herstel wensen. Als fractievoorzitter in de afgelopen periode heeft hij mede de weg gebaand voor de nieuwe coalitie. Daarvoor alle lof! Hopelijk verbetert het herstel en kunnen we Toine weer snel in onze gelederen opnemen, want zijn bijdra-
ge wordt zeker gemist.

Namens de fractie: Joris van Gompel
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 0497-530776 / 06-20627722
Stuur ons een mail